Hướng dẫn triển khai Quy chế quản lý và sử dụng quỹ đổi mới cơ cấu lao động năm 2016 [3265-THL-TCLĐ-VP]

Hướng dẫn triển khai Quy chế quản lý và sử dụng quỹ đổi mới cơ cấu lao động năm 2016

Ngày ban hành 08/05/2016
Năm ban hành Năm 2016
Phân loại Chính sách
Đơn vị ban hành Than Hạ Long
Người kí Phạm Văn Hùng

Nội dung

Hướng dẫn triển khai Quy chế quản lý và sử dụng quỹ đổi mới cơ cấu lao động năm 2016