Mã văn bản Tên văn bản Ngày ban hành Người kí File
2235/QĐ-THL Quy định chức năng nhiệm vụ các phòng, ban thuộc bộ máy điều hành Công ty TNHH một thành viên Than Hạ Long - Vinacomin 18/06/2012 Vũ Văn Điền
242/QĐ-HĐTV Quyết định phê duyệt Quy chế quản lý tài chính của Công ty TNHH một thành viên Than Hạ Long - Vinacomin 08/02/2012 Phạm Đông Pha
HSGC-2012 Bảng hệ số giãn cách tiền lương trong toàn Công ty (kèm theo QĐ số 781/QĐ-THL ngày 16/5/2012 của Giám đốc Công ty) 15/05/2012 Vũ Văn Điền
1781/QĐ-THL Ban hành mức tiền lương, hệ số giãn cách giao khoán cho một số chức danh, ngành nghề 15/05/2012 Vũ Văn Điền
1885/QĐ-THL Trực sản xuất tại các xí nghiệp trực thuộc 24/05/2012 Vũ Văn Điền
1933/QĐ-VINACOMIN Ban hành mức tiền lương, hệ số giãn cách giao khoán cho một số chức danh ngành nghề 30/08/2011 Lê Minh Chuẩn
275/QĐ-THL Nội qui lao động trong Công ty TNHH MTV than Hạ Long năm 2012 05/02/2012 Vũ Văn Điền
1233 /QĐ-THL Quy định chế độ ăn định lượng, bồi dưỡng độc hại bằng hiện vật, ăn công nghiệp cho CBCNV-LĐ Công ty than TNHH MTV than Hạ Long năm 2012 31/12/2011 Vũ Văn Điền
111/TƯTT-THL Thỏa ước lao động tập thể Công ty TNHH MTV than Hạ Long năm 2012 12/01/2012 Giám đốc - Công đoàn
115/QĐ-THL Quy chế thực hiện dân chủ trong Công ty TNHH MTV Than Hạ Long năm 2012 12/01/2012 Vũ Văn Điền
659/QĐ–HĐTV Ban hành Quy chế tổ chức Hội thi thợ giỏi cấp Tập đoàn năm 2012 02/04/2012 Trần Xuân Hòa
253/QĐ- THL Cơ chế điều hành kế hoạch năm 2012 của Công TNHH MTV than Hạ Long 01/02/2012 Vũ Văn Điền
03/2011/TT-BCT Quy chuẩn Kỹ thuật quốc gia về an toàn trong khai thác than hầm lò 14/02/2011 Hoàng Quốc Vượng
288/QĐ-THL Quy chế khoán - quản trị chi phí, giá thành, giá mua/bán trong Công ty năm 2012 06/02/2012 Vũ Văn Điền
287/QĐ-THL Quy định về quản lý và thực hiện công tác thuê ngoài trong Công ty TNHH MTV than Hạ Long năm 2012 06/02/2012 Vũ Văn Điền
116 /BC-THL Báo cáo kết quả thực hiện NQĐH CNVC năm 2011. Mục tiêu - Nhiệm vụ năm 2012 12/01/2012 Vũ Văn Điền
439 /TB-GĐ Nhiệm vụ chiến lược của Công ty TNHH MTV than Hạ Long đến năm 2015 14/02/2012 Vũ Văn Điền
  Trang trước  1, 2, 3