Tiêu đề Đơn vị ban hành Phân loại Người kí
Bảng tổng hợp lương tháng 02-2014 Công ty Lương tháng Phạm Văn Hùng
Bảng tổng hợp lương tháng 01-2014 Công ty Lương tháng Phạm Văn Hùng
Bảng tổng hợp lương tháng 12-2013 Công ty Lương tháng Phạm Văn Hùng
Bảng lương tháng 02/2014 - Đội Thông gió - Đo khí - Tân Lập Công ty Lương tháng Phạm Văn Hùng
Bảng lương tháng 02/2014 - Đội Thông gió - Đo khí - Cẩm Thành Công ty Lương tháng Phạm Văn Hùng
Bảng lương tháng 02/2014 - Đội Thông gió - Đo khí - Khe Tam Công ty Lương tháng Phạm Văn Hùng
Bảng lương tháng 02/2014 - Đội Thông gió - Đo khí - Hà Ráng Công ty Lương tháng Phạm Văn Hùng
Bảng lương tháng 02/2014 - Đội khoan Công ty Lương tháng Phạm Văn Hùng
Bảng lương tháng 02/2014 - Trạm Y tế Công ty Lương tháng Phạm Văn Hùng
Bảng lương tháng 02/2014 - Phòng Dịch vụ tổng hợp Công ty Lương tháng Phạm Văn Hùng
Bảng lương tháng 02/2014 - Phòng Thi đua - Tuyên truyền Công ty Lương tháng Phạm Văn Hùng
Bảng lương tháng 02/2014 - Phòng Hành chính quản trị Công ty Lương tháng Phạm Văn Hùng
Bảng lương tháng 02/2014 - Phòng Thanh tra - Bảo vệ Công ty Lương tháng Phạm Văn Hùng
Bảng lương tháng 02/2014 - Ban quản lý Dự án Khe Chàm II/IV Công ty Lương tháng Phạm Văn Hùng
Bảng lương tháng 02/2014 - Trung tâm Điều hành sản xuất Công ty Lương tháng Phạm Văn Hùng
Bảng lương tháng 02/2014 - Phòng Thông gió - Thoát nước Công ty Lương tháng Phạm Văn Hùng
Bảng lương tháng 02/2014 - Phòng ĐTM Công ty Lương tháng Phạm Văn Hùng
Bảng lương tháng 02/2014 - Phòng Cơ điện - Vận tải Công ty Lương tháng Phạm Văn Hùng
Bảng lương tháng 02/2014 - Phòng Đầu tư XD - QLDA Công ty Lương tháng Phạm Văn Hùng
Bảng lương tháng 02/2014 - Phòng Kiểm toán nội bộ Công ty Lương tháng Phạm Văn Hùng
  Trang trước  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Trang sau