Mã văn bản Tên văn bản Ngày ban hành Người kí File
11-KND Mẫu biên bản họp chi đoàn xét đề nghị chuyển đảng chính thức 24/12/2015
6136/THL-TCLĐ Mẫu Bảng chấm công điểm Công ty từ tháng 6-2014 30/06/2014
Bảng mã vật tư 18/10/2013 17/10/2013
3870/QĐ-THL V/v ban hành quy chế hoạt động của mạng lưới AT-VSV 06/10/2013 Vũ Văn Điền
3832/QĐ-THL V/v ban hành quy chế hoạt động Kiểm toán nội bộ trong Công ty TNHH MTV than Hạ Long - Vinacomin 04/10/2013 Vũ Văn Điền
3830/QĐ-THL V/v Ban hành quy chế quản lý công tác y tế và chăm sóc sức khoẻ nguời lao động của công ty 04/10/2013 Vũ Văn Điền
Danh sách cán bộ CNV được cấp mã số lao động 03/10/2013
3596/QĐ-THL Ban hành chức năng, nhiệm vụ các phòng, ban thuộc Bộ máy điều hành Công ty từ 30/9/2013 29/09/2013 Vũ Văn Điền
3597/QĐ-THL Ban hành quy chế quản lý mua sắm, sử dụng vật tư, phụ tùng trong Công ty từ 30/9/2013 29/09/2013 Vũ Văn Điền
3603/QĐ-THL Ban hành quy chế (Tạm thời) quản lý, sử dụng xe ô tô con, xe cứu thương trong Công ty TNHH 1TV than Hạ Long từ 30/9/2013 29/09/2013 Vũ Văn Điền
3594/QĐ-THL Ban hành tạm thời quy định về công tác lập kế hoạch kỹ thuật công nghệ của Công ty than Hạ Long từ 01/10/2013 29/09/2013 Vũ Văn Điền
3591/QĐ-THL Ban hành tạm thời quy trình, quy định về khai thác than Lộ thiên từ 01/10/2013 của Công ty than Hạ Long 29/09/2013 Vũ Văn Điền
3598/QĐ-THL Ban hành tạm thời quy trình, quy định về đào lò và khai thác than hầm lò trong Công ty than Hạ Long từ 01/10/2013 29/09/2013 Vũ Văn Điền
3592/QĐ-THL Ban hành tạm thời quy định nghiệm thu sản phẩm và khấu trừ kỹ thuật của Công ty than Hạ Long từ 01/10/2013 29/09/2013 Vũ Văn Điền
3568/QĐ-THL Ban hành quy trình luân chuyển chứng từ kế toán trong Công ty than Hạ Long từ 30/9/2013 29/09/2013 Vũ Văn Điền
3571/QĐ-THL Ban hành quy chế khoán, quản trị chi phí, giá thành, giá bán trong Công ty than Hạ Long từ 01/10/2013 29/09/2013 Vũ Văn Điền
3595/QĐ-THL Ban hành tạm thời quy định về công tác lập, thẩm định và triển khai hồ sơ kỹ thuật trong Công ty than Hạ Long từ 01/10/2013 29/09/2013 Vũ Văn Điền
3570/QĐ-THL Ban hành quy trình, quy định về cấp phát, sử dụng vật tư, luân chuyển chứng từ vật tư trong Công ty than Hạ Long từ 01/10/2013 29/09/2013 Vũ Văn Điền
3529/QĐ-THL Ban hành quy định danh mục, niên hạn cấp phát và sử dụng BHLĐ cho các ngành nghề trong Công ty than Hạ Long từ 01/10/2013 26/09/2013 Vũ Văn Điền
3567/QĐ-THL Ban hành quy định về tạm ứng và thanh toán hoàn tạm ứng trong Công ty than Hạ Long từ 01/10/2013 29/09/2013 Vũ Văn Điền
1, 2, 3  Trang sau