Ban hành Quy chế tổ chức Hội thi thợ giỏi cấp Tập đoàn năm 2012

Quyết định về việc ban hành "Quy chế tổ chức Hội thi thợ giỏi cấp Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam năm 2012"

Mã văn bản 659/QĐ–HĐTV
Ngày ban hành 02/04/2012
Thể loại Quyết định
Cơ quan ban hành Tập đoàn TKV
Người kí Trần Xuân Hòa

Nội dung

Quyết định về việc ban hành "Quy chế tổ chức Hội thi thợ giỏi cấp Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam năm 2012"

File