Ban hành mức tiền lương, hệ số giãn cách giao khoán cho một số chức danh ngành nghề

Hệ số giãn cách của lãnh đạo, quản lý và viên chức chuyên môn nghiệp vụ thuộc các công ty con sản xuất kinh doanh

Mã văn bản 1933/QĐ-VINACOMIN
Ngày ban hành 30/08/2011
Thể loại Quyết định
Cơ quan ban hành Công ty than Hạ Long
Người kí Lê Minh Chuẩn

Nội dung

Hệ số giãn cách của lãnh đạo, quản lý và viên chức chuyên môn nghiệp vụ thuộc các công ty con sản xuất kinh doanh

File