Ban hành mức tiền lương, hệ số giãn cách giao khoán cho một số chức danh, ngành nghề

Quyết định về việc ban hành mức tiền lương, hệ số giãn cách giao khoán cho một số chức danh, ngành nghề.

Mã văn bản 1781/QĐ-THL
Ngày ban hành 15/05/2012
Thể loại Quyết định
Cơ quan ban hành Công ty than Hạ Long
Người kí Vũ Văn Điền

Nội dung

Quyết định về việc ban hành mức tiền lương, hệ số giãn cách giao khoán cho một số chức danh, ngành nghề.

File