Ban hành quy chế (Tạm thời) quản lý, sử dụng xe ô tô con, xe cứu thương trong Công ty TNHH 1TV than Hạ Long từ 30/9/2013

Ban hành quy chế (Tạm thời) quản lý, sử dụng xe ô tô con, xe cứu thương trong Công ty TNHH 1TV than Hạ Long từ 30/9/2013

Mã văn bản 3603/QĐ-THL
Ngày ban hành 29/09/2013
Thể loại Quyết định
Cơ quan ban hành Công ty than Hạ Long
Người kí Vũ Văn Điền

Nội dung

Ban hành quy chế (Tạm thời) quản lý, sử dụng xe ô tô con, xe cứu thương trong Công ty TNHH 1TV than Hạ Long từ 30/9/2013

File