Ban hành quy chế quản lý mua sắm, sử dụng vật tư, phụ tùng trong Công ty từ 30/9/2013

Ban hành quy chế quản lý mua sắm, sử dụng vật tư, phụ tùng trong Công ty từ 30/9/2013

Mã văn bản 3597/QĐ-THL
Ngày ban hành 29/09/2013
Thể loại Quyết định
Cơ quan ban hành Công ty than Hạ Long
Người kí Vũ Văn Điền

Nội dung

Ban hành quy chế quản lý mua sắm, sử dụng vật tư, phụ tùng trong Công ty từ 30/9/2013
Định dạng word: http://halongcoal.com.vn/uploads/laws/quy-che-quan-ly-vat-tu-phu-tung-cong-ty-than-ha-long.doc

File