Ban hành quy trình, quy định về cấp phát, sử dụng vật tư, luân chuyển chứng từ vật tư trong Công ty than Hạ Long từ 01/10/2013

Ban hành quy trình, quy định về cấp phát, sử dụng vật tư, luân chuyển chứng từ vật tư trong Công ty than Hạ Long từ 01/10/2013

Mã văn bản 3570/QĐ-THL
Ngày ban hành 29/09/2013
Thể loại Quyết định
Cơ quan ban hành Công ty than Hạ Long
Người kí Vũ Văn Điền

Nội dung

Ban hành quy trình, quy định về cấp phát, sử dụng vật tư, luân chuyển chứng từ vật tư trong Công ty than Hạ Long từ 01/10/2013

File