Ban hành tạm thời quy định về công tác lập kế hoạch kỹ thuật công nghệ của Công ty than Hạ Long từ 01/10/2013

Ban hành tạm thời quy định về công tác lập kế hoạch kỹ thuật công nghệ của Công ty than Hạ Long từ 01/10/2013

Mã văn bản 3594/QĐ-THL
Ngày ban hành 29/09/2013
Thể loại Quyết định
Cơ quan ban hành Công ty than Hạ Long
Người kí Vũ Văn Điền

Nội dung

Ban hành tạm thời quy định về công tác lập kế hoạch kỹ thuật công nghệ của Công ty than Hạ Long từ 01/10/2013

File