Ban hành tạm thời quy định về công tác lập, thẩm định và triển khai hồ sơ kỹ thuật trong Công ty than Hạ Long từ 01/10/2013

Ban hành tạm thời quy định về công tác lập, thẩm định và triển khai hồ sơ kỹ thuật trong Công ty than Hạ Long từ 01/10/2013

Mã văn bản 3595/QĐ-THL
Ngày ban hành 29/09/2013
Thể loại Quyết định
Cơ quan ban hành Công ty than Hạ Long
Người kí Vũ Văn Điền

Nội dung

Ban hành tạm thời quy định về công tác lập, thẩm định và triển khai hồ sơ kỹ thuật trong Công ty than Hạ Long từ 01/10/2013

File