Ban hành tạm thời quy trình, quy định về đào lò và khai thác than hầm lò trong Công ty than Hạ Long từ 01/10/2013

Ban hành tạm thời quy trình, quy định về đào lò và khai thác than hầm lò trong Công ty than Hạ Long từ 01/10/2013

Mã văn bản 3598/QĐ-THL
Ngày ban hành 29/09/2013
Thể loại Quyết định
Cơ quan ban hành Công ty than Hạ Long
Người kí Vũ Văn Điền

Nội dung

Ban hành tạm thời quy trình, quy định về đào lò và khai thác than hầm lò trong Công ty than Hạ Long từ 01/10/2013

File