Bảng hệ số giãn cách tiền lương trong toàn Công ty (kèm theo QĐ số 781/QĐ-THL ngày 16/5/2012 của Giám đốc Công ty)

Hệ số giãn cách tiền lương trong toàn Công ty (kèm theo QĐ số 781/QĐ-THL ngày 16/5/2012 của Giám đốc Công ty)

Mã văn bản HSGC-2012
Ngày ban hành 15/05/2012
Thể loại Thông báo
Cơ quan ban hành Công ty than Hạ Long
Người kí Vũ Văn Điền

Nội dung

Hệ số giãn cách tiền lương trong toàn Công ty (kèm theo QĐ số 781/QĐ-THL ngày 16/5/2012 của Giám đốc Công ty)

File