Báo cáo kết quả thực hiện NQĐH CNVC năm 2011. Mục tiêu - Nhiệm vụ năm 2012

Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội CNVC năm 2011, mục tiêu nhiệm vụ năm 2012

Mã văn bản 116 /BC-THL
Ngày ban hành 12/01/2012
Ngày hết hiệu lực 30/12/2012
Thể loại Báo cáo
Cơ quan ban hành Công ty than Hạ Long
Người kí Vũ Văn Điền

Nội dung

Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội CNVC năm 2011, mục tiêu nhiệm vụ năm 2012

File