Mẫu Bảng chấm công điểm Công ty từ tháng 6-2014

Mẫu Bảng chấm công điểm Công ty từ tháng 6-2014, ban hành theo quyết định 6136/THL-TCLĐ ngày 01/07/2014 "V/v Thay đổi mẫu Bảng chấm công - điểm tại các PX khối hầm lò"

Mã văn bản 6136/THL-TCLĐ
Ngày ban hành 30/06/2014
Thể loại Tài liệu mẫu
Cơ quan ban hành Công ty than Hạ Long
Người kí N/A

Nội dung

Mẫu Bảng chấm công điểm Công ty từ tháng 6-2014, ban hành theo quyết định 6136/THL-TCLĐ ngày 01/07/2014 "V/v Thay đổi mẫu Bảng chấm công - điểm tại các PX khối hầm lò"

File