Mẫu Nghị quyết giới thiệu Đoàn viên ưu tú vào Đảng cộng sản Việt Nam (Mẫu 4 - KNĐ)

Mẫu Nghị quyết giới thiệu Đoàn viên ưu tú vào Đảng cộng sản Việt Nam (Mẫu 4 - KNĐ)

Mã văn bản 4-KNĐ
Ngày ban hành 18/12/2014
Thể loại Tài liệu mẫu
Cơ quan ban hành Đảng Cộng sản Việt Nam
Người kí n/a

Nội dung

Mẫu Nghị quyết giới thiệu Đoàn viên ưu tú vào Đảng cộng sản Việt Nam (Mẫu 4 - KNĐ)

File