Nhiệm vụ chiến lược của Công ty TNHH MTV than Hạ Long đến năm 2015

Để xây dựng và phát triển Công ty trở thành một trong những đơn vị dẫn đầu trong Tập đoàn và phát huy được mọi nguồn lực, Công ty sản xuất kinh doanh có hiệu quả phát triển bền vững...

Mã văn bản 439 /TB-GĐ
Ngày ban hành 14/02/2012
Ngày hết hiệu lực 30/12/2015
Thể loại Thông báo
Cơ quan ban hành Công ty than Hạ Long
Người kí Vũ Văn Điền

Nội dung

Để xây dựng và phát triển Công ty trở thành một trong những  đơn vị  dẫn đầu trong Tập đoàn và phát huy được mọi nguồn lực, Công ty sản xuất kinh doanh có hiệu quả phát triển bền vững Chủ tịch Công ty đề ra các nhiệm vụ cụ thể như sau:

File