Quy chế quản lý lao động tiền lương của Công ty TNHH một thành viên Than Hạ Long - Vinacomin (Kèo theo Quyết định số 113/QĐ-THL)

Quy chế quản lý lao động tiền lương của Công ty TNHH một thành viên Than Hạ Long - Vinacomin (Ban hành kèm theo quyết định số: 113/QĐ-THL ngày 13/01/2012)

Mã văn bản Không số
Ngày ban hành 12/01/2012
Thể loại Quy chế
Cơ quan ban hành Công ty than Hạ Long
Người kí Vũ Văn Điền

Nội dung

Quy chế quản lý lao động tiền lương của Công ty TNHH một thành viên Than Hạ Long - Vinacomin (Ban hành kèm theo quyết định số: 113/QĐ-THL ngày 13/01/2012)

File