Quy định chế độ ăn định lượng, bồi dưỡng độc hại bằng hiện vật, ăn công nghiệp cho CBCNV-LĐ Công ty than TNHH MTV than Hạ Long năm 2012

Quy định chế độ ăn định lượng, bồi dưỡng độc hại bằng hiện vật, ăn công nghiệp cho CBCNV-LĐ Công ty than TNHH MTV than Hạ Long năm 2012

Mã văn bản 1233 /QĐ-THL
Ngày ban hành 31/12/2011
Ngày hết hiệu lực 30/12/2012
Thể loại Quy định
Cơ quan ban hành Công ty than Hạ Long
Người kí Vũ Văn Điền

Nội dung

Quy định chế độ ăn định lượng, bồi dưỡng độc hại bằng hiện vật, ăn công nghiệp cho CBCNV-LĐ Công ty than TNHH MTV than Hạ Long năm 2012

File