Quy định về quản lý và thực hiện công tác thuê ngoài trong Công ty TNHH MTV than Hạ Long năm 2012

Quy định về quản lý và thực hiện công tác thuê ngoài trong Công ty

Mã văn bản 287/QĐ-THL
Ngày ban hành 06/02/2012
Ngày hết hiệu lực 30/12/2012
Thể loại Quyết định
Cơ quan ban hành Công ty than Hạ Long
Người kí Vũ Văn Điền

Nội dung

Quy định về quản lý và thực hiện công tác thuê ngoài trong Công ty

File