Quyết định v/v ban hành qui chế quản lý lao động và tiền lương của Công ty Than Hạ Long năm 2013

Ban hành qui chế quản lý lao động và tiền lương của Công ty Than Hạ Long năm 2013

Mã văn bản 230/QĐ-THL
Ngày ban hành 27/01/2013
Ngày hết hiệu lực 30/12/2013
Thể loại Quyết định
Cơ quan ban hành Công ty than Hạ Long
Người kí Vũ Văn Điền

Nội dung

Ban hành qui chế quản lý lao động và tiền lương của Công ty Than Hạ Long năm 2013

File