Thông tin đấu thầu ngày 13.7

Thông tin đấu thầu ngày 13.7

Gói thầu cung cấp máy xác định hàm lượng ẩm, lò nung, tủ sấy và ổn áp; Gói thầu mua sắm máy xúc lật phục vụ sản xuất kinh doanh.

Thông tin đấu thầu ngày 29.5

Thông tin đấu thầu ngày 29.5

Gói thầu máy đo khí tự động xách tay đa năng; Gói thầu cung cấp bánh răng liền trục và thanh đập đầu búa máy khoan ROKL7; Gói thầu cung cấp vật tư phụ tùng, trung tu tự làm hệ thống chuyển động và kiểm soát nhiên liệu ô tô Volvo A40D; Gói thầu đầu đo khí CO VIELINA-CO.

Thông tin đấu thầu ngày 22.5

Thông tin đấu thầu ngày 22.5

Gói thầu mua thép kết cấu và thép chế tạo của Viện Cơ khí năng lượng và mỏ - Vinacomin

Thông tin đấu thầu ngày 15.5

Thông tin đấu thầu ngày 15.5

Gói thầu cung cấp băng tải; Gói thầu máng cào (tương đương máng cào SGB 420/22), SL 02 cái.

Thông tin đấu thầu ngày 10.5

Thông tin đấu thầu ngày 10.5

Gói thầu cung cấp tàu điện ắc quy phục vụ vận tải trong lò; Gói thầu tủ khởi động mềm 6KV, 01 cái; Gói thầu cung cấp xe goòng phục vụ vận tải trong lò; Gói thầu cung cấp xe goòng phục vụ vận tải trong lò; Gói thầu cung cấp máng cào phục vụ vận tải trong lò;