Doanh nghiệp điển hình tự quản ANTT của ngành Than

Công ty CP Than Cọc Sáu - Vinacomin là đơn vị duy nhất khối doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh được Bộ Công an tặng cờ đơn vị xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2011.
Sàng lọc than tại Công ty Than Cọc Sáu

Sàng lọc than tại Công ty Than Cọc Sáu

Đạt được kết quả này là cả quá trình nỗ lực phấn đấu, thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ, mô hình tự quản an ninh trật tự (ANTT) của tập thể CBCNVC, người lao động đơn vị trong thời gian qua.

Trao đổi cùng chúng tôi, đồng chí Phạm Hồng Tài, Giám đốc Công ty CP Than Cọc Sáu - Vinacomin cho biết: Là đơn vị khai thác than lộ thiên lớn trong Tập đoàn, khai trường của đơn vị rộng, tiếp giáp với nhiều đơn vị ngành Than và các khu dân cư thuộc các phường Cẩm Phú, Cẩm Thịnh và Cửa Ông, toàn đơn vị có gần 4.000 CBCNV, được phân bổ ở 21 công trường, phân xưởng và 18 phòng nghiệp vụ. Trong công tác đảm bảo ANTT phục vụ sản xuất, bên cạnh những thuận lợi, luôn tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp bởi tại khai trường, ranh giới của đơn vị thường xuyên có một số đối tượng mắc tệ nạn xã hội và người không có việc làm tụ tập ở đây để lợi dụng, hoạt động. Nếu công tác giữ gìn ANTT bị buông lỏng, thì sẽ dẫn đến mất an toàn trong sản xuất kinh doanh. Ban lãnh đạo Công ty xác định, muốn sản xuất kinh doanh phát triển, phải ổn định và đảm bảo ANTT. Vì thế, Đảng uỷ, Ban Giám đốc Công ty đặc biệt quan tâm, coi trọng công tác này. Hàng năm, căn cứ vào các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của ngành chức năng, doanh nghiệp luôn chủ động xây dựng kế hoạch triển khai công tác đảm bảo ANTT, phong trào công nhân tự quản về ANTT phù hợp với điều kiện, tình hình của đơn vị; quán triệt, phổ biến đến toàn thể CBCNV, người lao động trong Công ty.

Doanh nghiệp cũng thường xuyên tổ chức các hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật của Nhà nước, địa phương về nhiệm vụ đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới đến cán bộ, đảng viên, công nhân lao động; mời các chuyên gia, cán bộ các ngành chức năng đến phổ biến các văn bản pháp luật liên quan đến hoạt động SXKD, đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, TNXH… cho cán bộ chủ chốt các phòng, ban, đơn vị trong Công ty và lực lượng này sẽ tiếp tục chỉ đạo, triển khai, phổ biến, quán triệt các nội dung trên đến toàn bộ CBCNV, người lao động trong doanh nghiệp. Công ty cũng đặc biệt quan tâm, coi trọng duy trì việc đẩy mạnh mô hình tự quản theo 3 cấp (cấp Công ty, đơn vị và tổ sản xuất); thường xuyên kiện toàn, thực hiện nền nếp hoạt động của Hội đồng tự quản Công ty, các Ban tự quản ở các đơn vị trực thuộc; gắn trách nhiệm quản lý khai trường, tài sản của đơn vị đến từng bộ phận để quản lý; phân cấp trách nhiệm, quyền hạn trong công tác bảo vệ để các đơn vị trong Công ty thực hiện.

Công ty luôn kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện công tác đảm bảo ANTT, phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ gắn với Quy chế thi đua khen thưởng trong lao động sản xuất và các phong trào thi đua khác, phát động và tổ chức thực hiện một cách cụ thể, rõ ràng để mọi người biết, cùng thực hiện… Đồng thời, Công ty coi trọng xây dựng lực lượng bảo vệ chuyên trách, lực lượng tự quản về ANTT làm nòng cốt cho phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ; đầu tư trang thiết bị, phương tiện, công cụ hỗ trợ cho lực lượng này một cách thoả đáng để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao; ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý, giám sát các hoạt động sản xuất hàng ngày ở đơn vị, nhằm kịp thời phát hiện, phòng ngừa sai phạm và xử lý nghiêm để mọi người rút kinh nghiệm. Công ty thường xuyên phối hợp chặt chẽ cùng chính quyền địa phương và cơ quan Công an các cấp trong việc xây dựng, tổ chức thực hiện Quy chế phối hợp công tác bảo vệ tài sản, tài nguyên, ranh giới mỏ, đảm bảo ATGT, an toàn phòng chống cháy nổ, công tác bảo vệ môi trường và ANTT trong, ngoài các khu vực địa bàn lân cận. Bên cạnh đó, Công ty cũng đặc biệt quan tâm việc tổng kết, rút kinh nghiệm các chuyên đề, mô hình tự quản ANTT; khen thưởng những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ, phong trào tự quản ANTT để kịp thời nhân rộng, xây dựng điển hình...

Với cách làm nói trên, nhiều năm liên tục mô hình tự quản ANTT và phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ ở đơn vị đã thu được những kết quả đáng ghi nhận, tạo sự lan toả, động viên khích lệ CBCNV, người lao động khắc phục mọi khó khăn, yên tâm lao động, sản xuất; tự giác tích cực tham gia đấu tranh mạnh với các hành vi tiêu cực, vi phạm pháp luật, vi phạm các quy chế quy định của Công ty về ANTT. Những việc làm này từng bước góp phần kiềm chế, đẩy lùi các vi phạm, tiêu cực, TNXH trong và ngoài đơn vị; xây dựng môi trường ổn định, thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển. Đời sống và việc làm, thu nhập của người lao động trong doanh nghiệp luôn được cải thiện, nâng cao. Tài sản, tài nguyên than, ranh giới mỏ được bảo vệ an toàn, ANTT trong Công ty luôn được giữ ổn định, góp phần tích cực vào việc xây dựng cụm địa bàn chính trị an toàn tại địa phương và hoàn thành toàn diện nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Tập đoàn giao.

Tổng số điểm của bài viết là: 9 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết