Kí hiệu Báo cáo sản xuất - kinh doanh Loại báo cáo Ngày ban hành Người ký Tải file
SKQ-2-2013 Báo cáo sơ kết quý II, triển khai nhiệm vụ quý III năm 2013 (Slide) Báo cáo quý 20/11/2017 Vũ Văn Điền
SKQ-01-2013 Báo cáo sơ kết quý I, triển khai nhiệm vụ quý II năm 2013 Báo cáo quý 04/04/2013 Vũ Văn Điền
BC-2012 Báo cáo SXKD năm 2012 - Mục tiêu nhiệm vụ năm 2013 (Slide show) Báo cáo năm 28/12/2012 Vũ Văn Điền
BC-2012 Báo cáo SXKD năm 2012 - Mục tiêu nhiệm vụ năm 2013 Báo cáo năm 28/12/2012 Vũ Văn Điền
SKQ-032012 Báo cáo sơ kết quý III, triển khai nhiệm vụ quý IV năm 2012 Báo cáo quý 01/10/2012 Vũ Văn Điền
SKQ-032012 Báo cáo sơ kết quý III, triển khai nhiệm vụ quý IV năm 2012 (slide show) Báo cáo quý 01/10/2012 Vũ Văn Điền
SKQ/02-2012 Báo cáo sơ kết quý II, triển khai nhiệm vụ quý III năm 2012 Báo cáo quý 01/07/2012 Vũ Văn Điền
SKT-042012 Báo cáo sơ kết tháng 4 triển khai nhiệm vụ thắng 5 năm 2012 Báo cáo tháng 04/05/2012 Vũ Văn Điền
SKQ-012012 Báo cáo sơ kết quý I, triển khai nhiệm vụ quý II năm 2012 Báo cáo quý 04/04/2012 Vũ Văn Điền
SKT-112011 Báo cáo sơ kết tháng 11, triển khai nhiệm vụ tháng 12 năm 2011 Báo cáo tháng 11/11/2011 Vũ Văn Điền