Văn bản theo chủ đề: Bảng lương tháng

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 THL0420 17/06/2020 Bảng lương các PX phục vụ tháng 04-2020
2 THL0420 17/06/2020 Bảng lương KV Khe Chàm tháng 04-2020
3 THL0420 17/06/2020 Bảng lương KV Tân Lập tháng 04-2020
4 THL0420 17/06/2020 Bảng lương KV Hà Ráng tháng 04-2020
5 THL0320 17/06/2020 Bảng lương các PX phục vụ tháng 03-2020
6 THL0320 17/06/2020 Bảng lương KV Khe Chàm tháng 03-2020
7 THL0320 17/06/2020 Bảng lương KV Tân Lập tháng 03-2020
8 THL0320 17/06/2020 Bảng lương KV Hà Ráng tháng 03-2020
9 THL0220 17/06/2020 Bảng lương các PX phục vụ tháng 02-2020
10 THL0220 17/06/2020 Bảng lương KV Khe Chàm tháng 02-2020
11 THL0220 17/06/2020 Bảng lương KV Tân Lập tháng 02-2020
12 THL0220 17/06/2020 Bảng lương KV Hà Ráng tháng 02-2020
13 THL0120 17/06/2020 Bảng lương các PX phục vụ tháng 01-2020
14 THL0120 17/06/2020 Bảng lương KV Khe Chàm tháng 01-2020
15 THL0120 17/06/2020 Bảng lương KV Tân Lập tháng 01-2020
16 THL0120 17/06/2020 Bảng lương KV Hà Ráng tháng 01-2020
17 THL0420 17/06/2020 Bảng tổng hợp lương tháng 04-2020
18 THL0320 17/06/2020 Bảng tổng hợp lương tháng 03-2020
19 THL0420 03/06/2020 Bảng lương khối Văn phòng tháng 4-2020
20 THL0320 29/04/2020 Bảng lương khối Văn phòng tháng 3-2020
21 THL0220 29/03/2020 Bảng tổng hợp lương tháng 02-2020
22 THL0220 29/03/2020 Bảng lương khối Văn phòng tháng 02-2020
23 THL0120 03/03/2020 Bảng lương các PX phục vụ tháng 01-2020
24 THL0120 03/03/2020 Bảng lương KV Khe Chàm tháng 01-2020
25 THL0120 03/03/2020 Bảng lương KV Tân Lập tháng 01-2020
26 THL0120 03/03/2020 Bảng lương KV Hà Ráng tháng 01-2020
27 THL1219 03/03/2020 Bảng lương các PX phục vụ tháng 12-2019
28 THL1219 03/03/2020 Bảng lương KV Khe Chàm tháng 12-2019
29 THL1219 03/03/2020 Bảng lương KV Tân Lập tháng 12-2019
30 THL1219 03/03/2020 Bảng lương KV Hà Ráng tháng 12-2019
31 THL0120 03/03/2020 Bảng tổng hợp lương tháng 01-2020
32 THL0120 03/03/2020 Bảng lương khối Văn phòng tháng 01-2020
33 THL1219 10/02/2020 Bảng tổng hợp lương tháng 12-2019
34 THL1219 10/02/2020 Bảng lương khối Văn phòng tháng 12-2019
35 THLTTTN2019 08/01/2020 Bảng tạm tính thu nhập năm 2019
36 THL1119 02/01/2020 Bảng lương các PX phục vụ tháng 11-2019
37 THL1119 02/01/2020 Bảng lương KV Khe Chàm tháng 11-2019
38 THL1119 02/01/2020 Bảng lương KV Tân Lập tháng 11-2019
39 THL1119 02/01/2020 Bảng lương KV Hà Ráng tháng 11-2019
40 THL1119 02/01/2020 Bảng tổng hợp lương tháng 11-2019
41 THL1119 02/01/2020 Bảng lương khối Văn phòng tháng 11-2019
42 THL1019 27/11/2019 Bảng lương các PX phục vụ tháng 10-2019
43 THL1019 27/11/2019 Bảng lương KV Khe Chàm tháng 10-2019
44 THL1019 27/11/2019 Bảng lương KV Tân Lập tháng 10-2019
45 THL1019 27/11/2019 Bảng lương KV Hà Ráng tháng 10-2019
46 THL1019 27/11/2019 Bảng tổng hợp lương tháng 10-2019
47 THL1019 27/11/2019 Bảng lương khối Văn phòng tháng 10-2019
48 THL0919 04/11/2019 Bảng lương các PX phục vụ tháng 09-2019
49 THL0919 04/11/2019 Bảng lương KV Khe Chàm tháng 09-2019
50 THL0919 04/11/2019 Bảng lương KV Tân Lập tháng 09-2019
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây