Văn bản theo lĩnh vực: Tiền lương

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 THL0619 26/07/2019 Bảng lương các PX phục vụ tháng 06-2019
2 THL0619 26/07/2019 Bảng lương KV Khe Chàm tháng 06-2019
3 THL0619 26/07/2019 Bảng lương KV Tân Lập tháng 06-2019
4 THL0619 26/07/2019 Bảng lương KV Hà Ráng tháng 06-2019
5 THL0619 26/07/2019 Bảng tổng hợp lương tháng 06-2019
6 THL0619 26/07/2019 Bảng lương khối Văn phòng tháng 06-2019
7 THL0519 24/06/2019 Bảng lương các PX phục vụ tháng 05-2019
8 THL0519 24/06/2019 Bảng lương KV Khe Chàm tháng 05-2019
9 THL0519 24/06/2019 Bảng lương KV Tân Lập tháng 05-2019
10 THL0516 24/06/2019 Bảng lương KV Hà Ráng tháng 05-2019
11 THL0419 24/05/2019 Bảng lương các PX phục vụ tháng 04-2019
12 THL0419 24/05/2019 Bảng lương KV Khe Chàm tháng 04-2019
13 THL0419 24/05/2019 Bảng lương KV Tân Lập tháng 04-2019
14 THL0419 24/05/2019 Bảng lương KV Hà Ráng tháng 04-2019
15 THL0319 24/04/2019 Bảng lương các PX phục vụ tháng 03-2019
16 THL0319 24/04/2019 Bảng lương KV Khe Chàm tháng 03-2019
17 THL0319 24/04/2019 Bảng lương KV Tân Lập tháng 03-2019
18 THL0319 24/04/2019 Bảng lương KV Hà Ráng tháng 03-2019
19 THL0219 24/03/2019 Bảng lương các PX phục vụ tháng 02-2019
20 THL0219 24/03/2019 Bảng lương KV Khe Chàm tháng 02-2019
21 THL0219 24/03/2019 Bảng lương KV Tân Lập tháng 02-2019
22 THL0219 24/03/2019 Bảng lương KV Hà Ráng tháng 02-2019
23 THL0119 24/02/2019 Bảng lương các PX phục vụ tháng 01-2019
24 THL0119 24/02/2019 Bảng lương KV Khe Chàm tháng 01-2019
25 THL0119 24/02/2019 Bảng lương KV Tân Lập tháng 01-2019
26 THL0119 24/02/2019 Bảng lương KV Hà Ráng tháng 01-2019
27 THL0519 26/06/2019 Bảng tổng hợp lương tháng 05-2019
28 THL0519 26/06/2019 Bảng lương khối Văn phòng tháng 05-2019
29 THL0419 27/05/2019 Bảng lương khối Văn phòng tháng 04-2019
30 THL0419 27/05/2019 Bảng tổng hợp lương tháng 04-2019
31 THL0319 25/04/2019 Bảng lương khối Văn phòng tháng 03-2019
32 THL0319 25/04/2019 Bảng tổng hợp lương tháng 03-2019
33 THL02019 28/03/2019 Bảng lương khối Văn phòng tháng 02-2019
34 THL0219 24/03/2019 Bảng tổng hợp lương tháng 02-2019
35 THL0119 25/02/2019 Bảng tổng hợp lương tháng 01-2019
36 THL0119 25/02/2019 Bảng lương khối Văn phòng tháng 01-2019
37 THL1218 30/01/2019 Bảng tổng hợp lương tháng 12-2018
38 THL1218 30/01/2019 Bảng lương khối Văn phòng tháng 12-2018
39 THL1118 27/12/2018 Bảng tổng hợp lương tháng 11-2018
40 THL1118 27/12/2018 Bảng lương khối Văn phòng tháng 11-2018
41 THL1018 25/11/2018 Bảng tổng hợp lương tháng 10-2018
42 THL1018 25/11/2018 Bảng lương khối Văn phòng tháng 10-2018
43 TH0918 28/10/2018 Bảng tổng hợp lương tháng 9-2018
44 THL0918 28/10/2018 Bảng lương khối Văn phòng tháng 9-2018
45 THL0818 03/10/2018 Bảng tổng hợp lương tháng 8-2018
46 THL0818 03/10/2018 Bảng lương khối Văn phòng tháng 8-2018
47 THL0718 26/08/2018 Bảng lương khối Văn phòng tháng 7-2018
48 THL0618 29/07/2018 Bảng lương khối Văn phòng tháng 6-2018
49 THL0518 25/06/2018 Bảng tổng hợp lương tháng 5-2018
50 THL0418 23/05/2018 Bảng lương khối Văn phòng tháng 4-2018
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây