Bảng lương Văn phòng tháng 05/2014

Bảng lương Văn phòng tháng 05/2014

Ngày ban hành 24/06/2014
Năm ban hành Năm 2014
Phân loại Lương tháng
Đơn vị ban hành Công ty
Người kí Phạm Văn Hùng

Nội dung

Bảng lương Văn phòng tháng 05/2014