Bảng lương Văn phòng tháng 06/2014

Bảng lương Văn phòng tháng 06/2014

Ngày ban hành 23/07/2014
Năm ban hành Năm 2014
Phân loại Lương tháng
Đơn vị ban hành Công ty
Người kí Phạm Văn Hùng

Nội dung

Bảng lương Văn phòng tháng 06/2014