Bảng lương Văn phòng tháng 07/2014

Bảng lương Văn phòng tháng 7/2014

Ngày ban hành 24/08/2014
Năm ban hành Năm 2014
Phân loại Lương tháng
Đơn vị ban hành Công ty
Người kí PGĐ Phạm Văn Hùng

Nội dung

Bảng lương Văn phòng tháng 7/2014