Bảng lương các đơn vị sản xuất tháng 05/2014

Bảng lương các đơn vị sản xuất tháng 05/2014

Ngày ban hành 24/06/2014
Năm ban hành Năm 2014
Phân loại Lương tháng
Đơn vị ban hành Công ty
Người kí PGĐ Phạm Văn Hùng

Nội dung

Bảng lương các đơn vị sản xuất tháng 05/2014