Bảng lương khối Văn phòng tháng 02/2015

Bảng lương khối Văn phòng tháng 02/2015

Ngày ban hành 19/03/2018
Năm ban hành Năm 2014
Phân loại Lương tháng
Đơn vị ban hành Công ty
Người kí PGĐ Phạm Văn Hùng

Nội dung

Bảng lương khối Văn phòng tháng 02/2015