Bảng lương khối Văn phòng tháng 06/2015

Bảng lương khối Văn phòng tháng 06/2015

Ngày ban hành 24/06/2015
Năm ban hành Năm 2015
Phân loại Lương tháng
Đơn vị ban hành Công ty
Người kí PGĐ Phạm Văn Hùng

Nội dung

Bảng lương khối Văn phòng tháng 06/2015