Bảng lương khối sản xuất tháng 07/2015

Bảng lương khối sản xuất tháng 07/2015

Ngày ban hành 20/03/2018
Năm ban hành Năm 2015
Phân loại Lương tháng
Đơn vị ban hành Công ty
Người kí PGĐ Phạm Văn Hùng

Nội dung

Bảng lương khối sản xuất tháng 07/2015