Bảng lương khối sản xuất tháng 11-2014

Bảng lương khối sản xuất tháng 11-2014

Ngày ban hành 20/03/2018
Năm ban hành Năm 2014
Phân loại Lương tháng
Đơn vị ban hành Công ty
Người kí PGĐ Phạm Văn Hùng

Nội dung

Bảng lương khối sản xuất tháng 11-2014