Bảng lương tháng 02/2014 - Ban Giám đốc

Bảng lương tháng 02/2014 - Ban Giám đốc

Ngày ban hành 25/03/2014
Năm ban hành Năm 2014
Phân loại Lương tháng
Đơn vị ban hành Công ty
Người kí Phạm Văn Hùng

Nội dung

Bảng lương tháng 02/2014 - Ban Giám đốc