Bảng thanh toán lương khối Văn phòng tháng 06/2017

Bảng thanh toán lương khối Văn phòng tháng 06/2017

Ngày ban hành 19/03/2018
Năm ban hành Năm 2017
Phân loại Lương tháng
Đơn vị ban hành Công ty
Người kí PGĐ Phạm Văn Hùng

Nội dung

Bảng thanh toán lương khối Văn phòng tháng 06/2017