Bảng thanh toán lương khối sản xuất tháng 03/2016

Bảng thanh toán lương khối sản xuất tháng 03/2016

Ngày ban hành 19/03/2018
Năm ban hành Năm 2016
Phân loại Lương tháng
Đơn vị ban hành Công ty
Người kí PGĐ Phạm Văn Hùng

Nội dung

Bảng thanh toán lương khối sản xuất tháng 03/2016