Bảng thanh toán lương khối sản xuất tháng 08/2017

Bảng thanh toán lương khối sản xuất tháng 08/2017

Ngày ban hành 10/12/2017
Năm ban hành Năm 2017
Phân loại Lương tháng
Đơn vị ban hành Công ty
Người kí PGĐ Phạm Văn Hùng

Nội dung

Bảng thanh toán lương khối sản xuất tháng 08/2017