Bảng thanh toán lương khối sản xuất tháng 12/2015

Bảng thanh toán lương khối sản xuất tháng 12/2015

Ngày ban hành 25/04/2017
Năm ban hành Năm 2015
Phân loại Lương tháng
Đơn vị ban hành Công ty
Người kí PGĐ Phạm Văn Hùng

Nội dung

Bảng thanh toán lương khối sản xuất tháng 12/2015