Bảng tổng hợp lương tháng 01-2014

Bảng tổng hợp lương tháng 01-2014

Ngày ban hành 25/02/2014
Năm ban hành Năm 2014
Phân loại Lương tháng
Đơn vị ban hành Công ty
Người kí Phạm Văn Hùng

Nội dung

Bảng tổng hợp lương tháng 01-2014