Bảng tổng hợp lương tháng 05/2015

Bảng tổng hợp lương tháng 05/2015

Ngày ban hành 25/05/2015
Năm ban hành Năm 2014
Phân loại Lương tháng
Đơn vị ban hành Công ty
Người kí PGĐ Phạm Văn Hùng

Nội dung

Bảng tổng hợp lương tháng 05/2015