Bảng tổng hợp lương tháng 06/2015

Bảng tổng hợp lương tháng 06/2015

Ngày ban hành 24/06/2015
Năm ban hành Năm 2014
Phân loại Lương tháng
Đơn vị ban hành Công ty
Người kí PGĐ Phạm Văn Hùng

Nội dung

Bảng tổng hợp lương tháng 06/2015