Bảng tổng hợp lương tháng 07-2014

Bảng tổng hợp lương tháng 07-2014

Ngày ban hành 20/03/2018
Năm ban hành Năm 2014
Phân loại Lương tháng
Đơn vị ban hành Công ty
Người kí PGĐ Phạm Văn Hùng

Nội dung

Bảng tổng hợp lương tháng 07-2014