Bảng tổng hợp lương tháng 07/2015

Bảng tổng hợp lương tháng 07/2015

Ngày ban hành 21/03/2018
Năm ban hành Năm 2015
Phân loại Lương tháng
Đơn vị ban hành Công ty
Người kí PGĐ Phạm Văn Hùng

Nội dung

Bảng tổng hợp lương tháng 07/2015