Bảng tổng hợp lương tháng 11-2013

Bảng tổng hợp lương tháng 11-2013

Ngày ban hành 24/11/2013
Năm ban hành Năm 2013
Phân loại Lương tháng
Đơn vị ban hành Công ty
Người kí PGĐ Phạm Văn Hùng

Nội dung

Bảng tổng hợp lương tháng 11-2013