Bảng tổng hợp lương tháng 12-2013

Bảng tổng hợp lương tháng 12-2013

Ngày ban hành 26/01/2014
Năm ban hành Năm 2013
Phân loại Lương tháng
Đơn vị ban hành Công ty
Người kí Phạm Văn Hùng

Nội dung

Bảng tổng hợp lương tháng 12-2013