Bảng tổng hợp lương toàn Công ty tháng 02-2017

Bảng tổng hợp lương toàn Công ty tháng 02-2017

Ngày ban hành 27/04/2017
Năm ban hành Năm 2017
Phân loại Lương tháng
Đơn vị ban hành Công ty
Người kí PGĐ Phạm Văn Hùng

Nội dung

Bảng tổng hợp lương toàn Công ty tháng 02-2017