Bảng tổng hợp lương toàn Công ty tháng 11/2015

Bảng tổng hợp lương toàn Công ty tháng 11/2015

Ngày ban hành 21/03/2018
Năm ban hành Năm 2015
Phân loại Lương tháng
Đơn vị ban hành Công ty
Người kí PGĐ Phạm Văn Hùng

Nội dung

Bảng tổng hợp lương toàn Công ty tháng 11/2015