Bảng tổng hợp lương toàn Công ty tháng 12/2017

Bảng tổng hợp lương toàn Công ty tháng 12/2017

Ngày ban hành 24/02/2018
Năm ban hành Năm 2017
Phân loại Lương tháng
Đơn vị ban hành Công ty
Người kí PGĐ Phạm Văn Hùng

Nội dung

Bảng tổng hợp lương toàn Công ty tháng 12/2017